|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » کانون » هیئت مدیره
بازدید:5008
3.0 (1)
[1395/03/29]

هیئت مدیره  

 

اعضاء هیئت مدیره سال 1399 :

 آقایان ورامینی( بعلت بیماری آقای ورامینی و انصراف ، عضو علی البدل آقای مسلم زاده جایگزین شده اند)  - رایگانی  - زینلی  - حیدری  - عظیمی

علی البدل: آقایان مسلم زاده  - تبریزی

بازرسین: خانم بیات  - آقای غلامیان

علی البدل: آقای  رحیمیان

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:1287&5059&64201 -LayoutId:0 LayoutName