|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » تبریک
بازدید:5914
0.0 (0)
[1395/03/05]

تبریک  

تبریک به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

همکاران بازنشسته عزیزی که در این دوره پدربزرگ یا مادربزرگ شده اند و یا فرزندشان به خانه بخت رفته است، تبریک ما را پذیرا باشید.

از صمیم قلب برایشان آرزوی سلامتی می‌کنیم.

( توضیح: اسامی عزیزانی می باشد که کانون اطلاع یافته است)

 

- آقای بیژن خدام به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای عباس نوروزی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای منصور نیک پایان به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای حسین گیلانیان به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای عین اله اقدسی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای چراغعلی خزایی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای عطااله احمدی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای غلامحسین جلیلی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای قدرت درویشی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای حقمراد فریادرس به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای قربانعلی بانوی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- آقای الیاس عبدی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1399

- خانم ساعده عتیق به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای مصطفی اجلالی بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1398

- خانم صدیقه افتخاری به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای مهدی علمی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای اسماعیل میرزا محمدی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای بیژن خدام به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای سید مهرداد اقوامی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای مسعود بابایی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1398

- آقای حسن افشار به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1397

- خانم کوکب فیضی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1397

- آقای محمد صالح برمی به مناسبت ازدواج فرزندشان- 1397

- آقای محمد رحیمیان  بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1397

- آقای مسعود تکلو به مناسبت ازدواج فرزندشان.- 1397

- آقای سید جعفر شریعتی به مناسبت ازدواج فرزندشان.- 1397

- آسرکار خانم ساعده عتیق  به مناسبت ازدواج فرزندشان.- 1397

- آقای حسن جهانیان بمناسبت ازدواج فرزندشان.- 1397

- آقای سید عزیز اله ابوطالبی  بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1397

- آقای اسماعیل خورشیدی  بمناسبت ازدواج فرزندشان.- 1396

- آقای رشید حیاتی به مناسبت ازدواج فرزندشان.- 1396

- آقای حسن آقا پاشازاده  بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1395

-آقای محمد رحیمیان  بمناسبت ازدواج فرزند گرامیشان - 1395

- آقای محرمعلی محمدی پویا بمناسبت ازدواج فرزند گرامیشان - 1395

 - آقای محمد حیدرنژاد بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1395

-آقای محمد ولی محمد نظامی  بمناسبت ازدواج فرزند گرامیشان - 1395

 - آقای سید مصطفی اسدی بزرگی بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1395

 - آقای عبدالمحمد روزبهانی بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1395

 - آقای ضیا احمدی جوبنه بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1395

-  سرکار خانم زینت السادات موسوی بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1395

 - آقای هوشنگ سیفی بمناسبت ازدواج فرزند گرامیشان - 1395

 - آقای قدرت اله عبدالرحمن بمناسبت ازدواج فرزند گرامیشان - 1394

 - آقای علی سلیمانپور بمناسبت ازدواج فرزند گرامیشان - 1394

 - آقای علی جعفربیگلو بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - 1394

- آقای پرویز نورعلی (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – 1394)

- آقای محمد باقری(بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – 1394)

- آقای کاظم نیروی طهرانی (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – تیرماه1394)

- آقای شمس اله میرزایی(بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – تیرماه1394)

- آقای رضا رضوی نژاد (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – خرداد ماه1394)

- آقای ناصر حسنی (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – خرداد ماه1394)

- آقای محمد علی عبدالهی (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – خرداد ماه1394)

- آقای علی نادر (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – اردیبهشت ماه1394)

- آقای علی سلیمانپور(بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – اردیبهشت ماه1394)

- آقای اسماعیل میرزا محمدی بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان کسری - فروردین 1394

- آقای جابر ناصری (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – فروردین ماه1394)

- آقای حاج علی مومن زاده(بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – فروردین ماه1394)

  - آقای حاج محسن کشتکار بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان محمد طاها - اسفند 1393

- آقای حاج سعید ذکاوتی (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – اسفندماه1393)

- آقای حاج سید عزیزاله ابوطالبی(بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – اسفند ماه1393)

- آقای حاج محمدرضا میانمحله(بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان – اسفند ماه1393)

  - آقای عباس نوروزی بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان طاها- دی ماه 1393

- آقای حاج علیرضا روزبهانی (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – آذر ماه1393)

- آقای علی محرابی وقار (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان آقا مجتبی– آذرماه1393)

       - آقای بهرام ملک محمدی  بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان - آذر 1393

- آقای داود مشهدی فراهانی (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان– آبان ماه1393)

- آقای جمشید پورمختار (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان– آبان ماه1393)

- آقای رضا قاسمی گرکانی(بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان– آبان ماه1393)

- آقای عزت اله بیداریان(بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان– آبان ماه1393)

      - آقای علی فرحبخش (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان– آبان ماه1393)
      - آقای حسن جهانیان (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان– آبان ماه1393)
      - آقای سلمان بندعلی (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان– مهر ماه1393)

- آقای محمد حیدر نژاد (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – مرداد1393

- آقای بیژن خیلتاش (بمناسبت ازدواج دختر گرامیشان – مرداد1393)

 - آقای اکبر زارع پور (بمناسبت ازدواج پسر گرامیشان- شهریور 1393)

- آقای محمد علی آقا عبدالهی (بمناسبت بدنیا آمدن نوه گرامیشان امیر حسین- شهریور

- وظیفه بگیر خانم رضائی شیرین آبادی( همسر مرحوم بازنشسته مرحوم نیکوئیان)  بمناسبت ازدواج فرزند دخترشان- تیر ماه 1393

     - آقای پرویز نورعلی بمناسبت ازدواج  پسرشان - خرداد ماه 1393

     - آقای ماشااله ساوه شمشکی بمناسبت ازدواج دخترشان-  1393

     - آقای مصطفی نظری بمناسبت ازدواج  پسرشان- اردیبهشت ماه 1393

     -  آقای بیژن خدام  بمناسبت ازدواج دخترشان - اردیبهشت ماه 1393

     - آقای محمد نجفی بمناسبت تولد نوه گرامیشان - محمد صادق.آذر ماه 1392

     -  آقای کاظم شریفی شهریور بمناسبت ازدواج دخترشان. مهر ماه 1392

     - آقای علی عصاران بمناسبت ازدواج دخترشان - آبان ماه 1392

     - آقای صمد منصور بمناسبت ازدواج  پسرشان محمد آقا -  مهر ماه 1392

     - آقای یداله رساد بمناسبت ازدواج دخترشان-  مهر ماه 1392

     - آقای عیسی میرزائی بمناسبت ازدواج دخترشان- مهر ماه 1392

     - آقای علی بلبلی بمناسبت ازدواج  پسرشان -  مهر ماه 1392

     - آقای دخیل عباس محمدی پور بمناسبت ازدواج دخترشان-  مهر ماه 1392

     - آقای علی فراهانی بمناسبت ازدواج دخترشان - شهریورماه 1392

     - آقای عباس تره کار بمناسبت ازدواج دو فرزند پسرشان -  شهریورماه 1392

     - آقای احمد قلیچ پور بمناسبت تولد نوه گرامیشان - 1392

     - آقای محمد رضا مومن بمناسبت تولد نوه گرامیشان - 1392

     - آقای سیروس بابائی بمناسبت ازدواج دخترشان- شهریورماه 1392

     -آقای عباس تره کار بمناسبت ازدواج دو فرزند پسر گرامیشان-  مرداد ماه 1392

-آقای حسن آقا پاشا زاده بمناسبت ازدواج فرزندشان-  مرداد ماه 1392

- آقای سید عبدالمجید عظیمی بمناسبت تولد نوه گرامیشان سید تیام - اردیبهشت ماه 1391

-  آقای کاظم شریفی شهریور بمناسبت ازدواج دخترشان- اسفند ماه 1391

- خانم میترا اسدالهی بمناسبت تولد نوه گرامیشان- بهمن ماه 1391

- آقای غلامعلی آقاوردی پور بمناسبت بدنیا آمدن نوه عزیزشان: علی رضا - بهمن ماه 1391

- آقای حسن رایگانی بمناسبت تولد نوه گرامیشان-  1391

- آقای عبدالمجید عظیمی بمناسبت بدنیا آمدن نوه عزیزشان- بهمن ماه 1391

- ازدواج فرزند وظیفه بگیر مرحوم آقای حیدر محمدی- شهریور ماه 91

- آقای علی اصغر سمائی بمناسبت بدنیا آمدن نوه عزیزشان: مهبد - مرداد ماه 91

- آقای عباس نوروزی بمناسبت ازدواج پسرشان.

- آقای حیدری بمناسبت بدنیا آمدن نوه عزیزشان: محمد پارسا - تیر ماه 91

- آقای رضا اسلامی مهر بمناسبت ازدواج پسرشان.

- آقای بیژن کوچکی بمناسبت ازدواج پسرشان.

- آقای ورزیده کار فرد بمناسبت ازدواج دخترشان.

- آقای قهرمان رحمانی بمناسبت ازدواج دخترشان.

- آقای محسن کشتکار بمناسبت ازدواج دخترشان.

- آقای عیسی میرزائی بمناسبت ازدواج پسرشان.

- آقای محمد نجفی بمناسبت ازدواج دخترشان.

- آقای ابراهیم علی صفری به مناسبت ازدواج پسرشان.

                                             کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

 

 

یادداشت ها
Parameter:1286&4133&61435!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار