|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » کانون » تاریخچه
بازدید:3218
2.0 (1)
[1395/03/05]

تاریخچه کانون  

تاریخچه کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

بمنظور فراهم نمودن تسهیلات و خدمات رفاهی و اجتماعی و ترویج امور فرهنگی - ورزشی - هنری و صیانت از حرمت اجتماعی کارکنان بازنشسته مجلس شورای اسلامی در سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک جمعی از کارکنان بازنشسته مجلس شورای اسلامی  با برگزاری جلساتی در حضور ریاست محترم دوره ششم مجلس و حمایت های ایشان وهمچنین عنایات مسئولین سازمان اداری مجلس، بنیان اولیه تشکیل کانون کارکنان بازنشستگان مجلس گذاشته شد. مؤسسین کانون آقایان حیدر قیصر،صفر امیری-تربتی و اله وردی زاده بوده اند که اولین جلسه هیئت مؤسس در روز اول تیر ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک تشکیل گردید و این جلسات بطور مرتب و هفتگی منعقد و تصمیمات لازم برای انجام کارهای مقدماتی از جمله دریافت مجوز تآسیس رسمی کانون از وزارت کشور، آماده سازی محل دفتر کانون و برگزاری مجمع و انتخاب هیئت مدیره و سایر مقدمات اتخاذ ودر نهایت در سال 1383 تاسیس گردید.

کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

هیئت مدیره در ادوار مختلف:

هیئت مدیره سال 1398

 اقایان ورامینی  - رایگانی  - زینلی  - حیدری  - عظیمی . علی البدل: مسلم زاده  - تبریزی

بازرسین:

خانم بیات  - آقای غلامیان.  علی البدل:آقای  رحیمیان

سال  1395

سال 1392

سال 1389

آقای سلیمانی  آقای صداقی  آقای رایگانی  آقای نبئی  آقای حیدری

 

 

سال 1386

آقای ربانی  آقای نجاری  آقای نبئی آقای  نعمتی  آقای  خدام

 

سال 1383

آقای صفر امیری آقای آقاویردی پور  آقای  خدام آقای امینی آقای واحدی

آقای حیدر قیصر از موسسین کانون

یادداشت ها
Parameter:1287&5057&61356!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار