|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » اخبار » دانش آموزان ممتاز
بازدید:2729
0.0 (0)
[1395/03/05]

تصاویر دانش آموزان و دانشجویان ممتاز  

بازنشستگان محترمی که دانش آموزان و دانشجویان تحت تکفل ممتاز دارندبا در دست داشت کارنامه سال تحصیلی 93-92 ممهور به مهر واحد آموزشی به همراه یک قطعه عکس مشابه روی کارنامه مذکور حداکثر تا پایان مرداد ماه 1393 به اداره رفاه مجلس شورای اسلامی واقع در بهارستان خیابان مجاهدین مراجعه نمایند

کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

یادداشت ها
Parameter:1286&5055&61557 -LayoutId:0 LayoutName