|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی معینی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج نعمت اله محمودی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی دهقان
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی سید مومن کاشی
تسلیت به جناب آقای مراد علی عرب
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی نایب زاده رمضانعلی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عباس وردست آرانی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج یدالله ایلخانی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج آقا قهرمانی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی منصور ویژه
تسلیت به جناب آقای داریوش علیرضایی
تسلیت به جناب آقای حاج محمد رحیمیان
عرض تسلیت به جناب آقای مجید تسلی بخش
تسلیت به جناب استاد ابراهیم غفاری یقین
تسلیت به مناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عزت الله ارادتی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی محمد اسماعیل واحدی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج علی فقیهی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته عزیز مهدی محمد عینی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج رضا براتی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج علی افجه ای