|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی منصور ویژه
تسلیت به جناب آقای داریوش علیرضایی
تسلیت به جناب آقای حاج محمد رحیمیان
عرض تسلیت به جناب آقای مجید تسلی بخش
تسلیت به جناب استاد ابراهیم غفاری یقین
تسلیت به مناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عزت الله ارادتی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی محمد اسماعیل واحدی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج علی فقیهی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته عزیز مهدی محمد عینی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج رضا براتی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج علی افجه ای
عرض تسلیت به جناب آقای حاج اکبر زارع پور
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج ابوالفضل نفر
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی جناب آقای علی بیات
بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی سید صادق جلالی موسوی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج محمود ندایی
عرض تسلیت به جناب آقای اسداله عبدالهی
عرض تسلیت به جناب آقای مهندس نوری معاونت محترم اجرائی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی ایوب حبیبی
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی جناب آقای محمد هراتی