|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی غلامرضا غنی نطنزی
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی جناب آقای علی محمد حسینی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی کامل رفائی مجد
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای سید عبدالمجید عظیمی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج غلامرضا شهرابیان
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی سوخته
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی مختار عیاری
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حمید وفا
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عزت اله بیداریان
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای سعید مهاجری
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای خلیل خدایاری مقدم
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای مسعود تکلو
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی علم اله عظیمی قاراب
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی ایوب حبیبی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی غلامرضا حاجی قربانی دولابی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی علی زمان لعلی
تسلیت به جناب آقای حاج محسن کشتکار
تسلیت به جناب آقای سید عزیز اله ابوطالبی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی علی خالقی
تسلیت به همکار گرامی جناب آقای حدیدی فرد