مجلس شورای اسلامی
| | |
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت به سرکار خانم فاطمه لادن لونژاد
عرض تسلیت به آقای علیرضا زمانی
عرض تسلیت به برادران حسینی
عرض تسلیت به آقای پرویز نورعلی
عرض تسلیت به آقای شرفی
درگذشت همکار بازنشسته گرامی علی حضرتی
درگذشت همکار بازنشسته گرامی خیراله قربانی
عرض تسلیت به آقای سید ابوالقاسم حسینی
عرض تسلیت به آقای حاج علیرضا روزبهانی
عرض تسلیت به آقای منصور سلیمانی
عرض تسلیت به آقای سید جعفر رئیس زاده
عرض تسلیت به آقای غلامرضا هاشمی بهرمانی
عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای فرهاد حیدری
عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای نادر احمدی
عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقایان سید عبداله و سید عباس میرکاظمی
عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای علیرضا جوادی
عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای علی خوانین زاده
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی هوشنگ شاهمیر
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی محمد مهدی مشیری راد
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عبدالعلی فضلعلی