|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » نگارخانه » آلبوم عکس
بازدید:2095
0.0 (0)
عیادت از بازنشستگان
[1395/03/09]

عیادت از بازنشستگان  

###207###

عیادت از بازنشستگان

عیادت از بازنشستگان
آقای میرکاظمی17-3-91
عیادت از بازنشستگان
استاد حائری-3 تیر 91
عیادت از بازنشستگان
مهندس صالحی- 17تیر91
عیادت از بازنشستگان
آقای شیرازی-10 مرداد 91
عیادت از بازنشستگان
آقای رضا زاده - 31 تیر 91
عیادت از بازنشستگان
آقای افراسیابی91/8/10
عیادت از بازنشستگان
دیدار با بازنشسته گرامی خانم راسخ91/9/28
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای بلوکات 1391
عیادت از بازنشستگان
در منزل آقای رشاد 92/7/27
عیادت از بازنشستگان
در منزل آقای رشاد 92/7/27
عیادت از بازنشستگان
در منزل آقای رشاد 92/7/27
عیادت از بازنشستگان
عیادت از خانم اسدالهی-1392
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای قاسم کشوری1392
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای قاسم کشوری1392
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حسین سمائی1392
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای بیدکی1392
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای جعفر بگلو در بیمارستان92-12-17
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای جعفر بگلو در بیمارستان92-12-17
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حجت در کرج 92-12-24
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای صفری در کرج 92-12-24
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای تربتی-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای تربتی-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای تربتی-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای رفاهی مجد-1393
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای رفاهی مجد-1393
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حاج علی سوخته-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حاج علی سوخته-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حاج علی سوخته-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حاج ایوب حبیبی-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حاج ایوب حبیبی-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای فریدون محمدی-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای رشیدی93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای رشیدی93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای رشیدی93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از حاج آقا امینی1393
عیادت از بازنشستگان
عیادت از حاج آقا امینی1393
عیادت از بازنشستگان
عیادت از حاج آقا امینی1393
عیادت از بازنشستگان
عیادت از حاج آقا امینی1393
عیادت از بازنشستگان
دیدار با آقای پوربرخورداری و عرض تیلیت بمناسبت درگذشت فرزند برومندشان-17-10-93
عیادت از بازنشستگان
عیادت از حاج ابراهیم گرمابدری -1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از حاج ابراهیم گرمابدری- در کنار همسر گرامی -1394
عیادت از بازنشستگان
دیدار با سرکار خانم صغرا بیات سال 1394/2/30
عیادت از بازنشستگان
عیادت از همکار پیشکسوت بازنشسته آقای عزت الله اسماعیلی10 تیر 1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از همکار پیشکسوت بازنشسته آقای عزت الله اسماعیلی10 تیر 1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از پیشکسوت و همکار عزیز آقای ابولقاسم کاکلی 7 مرداد 1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از همکار پیشکسوت بازنشسته آقای فتح اله بهرامی 14 مرداد1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از همکار پیشکسوت بازنشسته آقای فتح اله بهرامی 14 مرداد1394
عیادت از بازنشستگان
دیدار رئیس هیئت مدیره کانون با همکار و هنرمند گرامی استاد اسماعیل نیکبخت زاویه28 مرداد1394
عیادت از بازنشستگان
دیدار رئیس هیئت مدیره کانون با همکار و هنرمند گرامی استاد اسماعیل نیکبخت28 مرداد1394
عیادت از بازنشستگان
دیدار رئیس هیئت مدیره کانون با همکار و هنرمند گرامی استاد اسماعیل نیکبخت28 مرداد1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از همکار پیشکسوت بازنشسته آقای هادی ایزدیار 24آذر1394
عیادت از بازنشستگان
عیادت از همکار پیشکسوت بازنشسته آقای علی زمان لعلی 28آذر1394
عیادت از بازنشستگان

عیادت از آقای تره کار -1395
عیادت از بازنشستگان

عیادت از آقای خباز -1395
عیادت از بازنشستگان

عیادت از آقای ضرابی-1395
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای خیراله قربانی-مرداد 1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای علی محمد حسینی-مهر1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای نورعلی-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای امیر آبادی-4-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای جعفر نادر-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حاجی قربانی-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای حسن فرحبخش-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای طاهری-2-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای علی محمد حسینی-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای مهدی سلمه-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای هوشنگ شاهمیر-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای کهنی-1396
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای توکلی-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای فرهاد تهرانی -تیر ماه 1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای سیفعلی علمی-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای ایرانمنش-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای عباس محمدی-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای رستاد-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای نیکمرام-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای نیکمرام-1397
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای غلامرضا غنی نطنزی
عیادت از بازنشستگان
عیادت از آقای جوادی اردیبهشت 1398
یادداشت ها
Parameter:61932!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار