|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » پاسخ از ما » فرهنگی
بازدید:368
0.0 (0)
[1393/05/27]

کارنامه دانش آموزان و دانشجویان  

با تشکر از هیات مدیره و کارکنان زحمتکش کانون بازنشستگان مجلس لطفا در رابطه با تحویل کارنامه فرزندان دانش آموز و دانشجوی بازنشستگان اطلاع رسانی فرمایید./ نیک پایان
بازنشستگان محترمي كه دانش آموزان و دانشجويان تحت تكفل ممتاز دارندبا در دست داشت کارنامه سال تحصیلی 93-92ممهور به مهر واحد آموزشی به همراه یک قطعه عکس مشابه روی کارنامه مذکور حداکثر تا پایان مرداد ماه 1393 به اداره رفاه مجلس شورای اسلامی واقع در بهارستان خیابان مجاهدین مراجعه نمایند
یادداشت ها
Parameter:54878!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار