|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » پاسخ از ما » متفرقه
بازدید:336
0.0 (0)
[1393/06/26]

بیمه عمروتورم  

بیمه عمربازنشستگان باتوجه باینکه برای افزایش وبروزرسانی ارزش بیمه عمر (کمک هزینه دفن وکفن)بازنشسته بجاست بیمه عمربازنشسته مضربی ازحقوق بازنشسته بدون سقف سنی باشدتاسالانه باافزایش تورم وافزایش ناچزحقوق کمکی جبران تورم شود روش 2 بیمه مسولیت بی نام چندنفرازهمکاران هرساله است که افرادمتوفی رامعرفی ومبالغ دریافتی هزینه دفن وکفن شود شرکت مخابرات بازنشسته وهمسرش رابامبلغی حدود24هزارتومان 20میایون بیمه عمرمیکند چراوزارت نیرواینکارراباقراردادجمعی اینکاررانکند؟
یادداشت ها
Parameter:54882!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار