|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » سایر » مقالات
بازدید:25
0.0 (0)
آسان ترین راه..
[1391/06/15]

آسان ترین راه..  

آسان ترین راه کدام است؟

آسان ترين راه آشنائي، يك سلام است، ولي گرم و صميمي.
آسان ترين راه قدرداني، يك تشكر ساده است، ولي خالص و صميمانه.
آسان ترين راه عذر خواهي، عدم تكرار اشتباه قبلي است.

آسان ترين راه ابراز عشق، به زبان آوردن آن است.
آسان ترين راه رسيدن به هدف، خط مستقيم است.
آسان ترين راه پول درآوردن، آن است كه همواره در كارت رعايت انصاف را بكني.
آسان ترين راه جلب آحترام ديگران، اجتناب از گزافه گوئي و گنده گوئي است.
آسان ترين راه جلب محبت، آن است كه تو نيز متقابلا عشق بورزي و محبت كني.
آسان ترين راه مبارزه با مشكلات، روبرو شدن با آنهاست نه فرار.
آسان ترين راه رسيدن به آرامش، آن است كه سالم و بي غل و غش زندگي كني.
آسان ترين دوستي، هميشه بهترين دوستي نيست. اين را بخاطر بسپار.
آسان ترين راه بحث، بحث در باره چيزيهاي خوب و اميدوار كننده است.
آسان ترين برد، آن است كه خود را از پيش بازنده نداني.
آسان ترين راه خوب زيستن، ساده زيستن است.

آسان ترين راه دوري از گناه، آن است كه هميشه بداني چيزي به نام وجدان داري.
آسان ترين راه و در عين حال با ارزش ترين عشق، بي رياترين آن است.
آسان ترين راه بودن، آن است كه حس بودن هميشه در وجودت شعله ور باشد.
آسان ترين راه راحت بودن، آن است كه خودت را همانطور كه هستي بپذيري و در همه حال خودت باشي.
آسان ترين راه خوشبخت زيستن، آن است كه همانطور كه براي خودت ارزش قايلي، براي ديگران نيز ارزش قايل شوي بدون توجه به موقعيت طرف مقابل.

منبع: نشريه پيشكسوتان وزارت امور خارجه

یادداشت ها
Parameter:38159!model&284 -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار