|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

تسلیت به همکار گرامی جناب آقای حدیدی فرد
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج اقا بیدکی
تسلیت درگذشت بازنشسته گرامی ذبیح اله طاهری
تسلیت به جناب آقای پرویز برهانی
تسلیت به جناب آقای امیر احمد بیگی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی سکینه عبداله
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عباس صفر طاهری
تسلیت به جناب آقای غلامعلی آقاوردی پور
تسلیت به جناب آقای غلامرضا شاکری
تسلیت به جناب آقای حاج علی خزلی
تسلیت به جناب آقای عباس راعی
تسلیت به جناب آقای علیرضا مسلم زاده
تسلیت به جناب آقای محمد رحیمیان
تسلیت به بازنشسته گرامی آقای غلامحسین حسنی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی شیخ رضایی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عباس تره کار
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عباس محمدی
تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی محمد کرد
تسلیت به بازنشسته گرامی جناب اقای محمد رحیمیان
تسلیت به بازنشسته گرامی جناب اقای علی اصغر کفایی امانی نژاد