|
|
|
کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » اخبار

عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته حاج ابوالفضل نفر
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی جناب آقای علی بیات
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته سید صادق جلالی موسوی
عرض تسلیت به جناب آقای حاج محمود ندایی
عرض تسلیت به جناب آقای اسداله عبدالهی
عرض تسلیت به جناب آقای مهندس نوری معاونت محترم اجرائی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی ایوب حبیبی
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی جناب آقای محمد هراتی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی غلامرضا غنی نطنزی
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی جناب آقای علی محمد حسینی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی کامل رفائی مجد
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای سید عبدالمجید عظیمی
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج غلامرضا شهرابیان
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حاج علی سوخته
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی مختار عیاری
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی حمید وفا
عرض تسلیت بمناسبت درگذشت بازنشسته گرامی عزت اله بیداریان
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای سعید مهاجری
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای خلیل خدایاری مقدم
عرض تسلیت به بازنشسته گرامی آقای مسعود تکلو