خودپرداز
1391/12/19

خودپرداز  


خودپرداز همانگونه که در اخبار سایت ذکر کردیم با مراجعه به همه خودپردازهای بانک صادرات( البته در صورتی که حساب شما در بانک صادرات باشد و با کارت بانک صادرات و پنجم هر ماه به بعد)و ثبت دكمه "فروش شارژ و سایر خدمات" و سپس دکمه "دریافت فیش حقوق بازنشستگان" به پرينت فيش حقوقي خود دسترسي پيدا نمائید.
Parameter:54736!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار