مراکزدرمانی طرف قرارداد مجلس
1395/03/12

مراکزدرمانی طرف قرارداد مجلس  


مراکزدرمانی طرف قرارداد مجلس

شماره تلفن و نشانی  بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد مجلس شورای اسلامی

جهت تحویل مدارک هزینه های درمانی به نکات زیر توجه فرمائید:

در زمان تحویل مدارک ارائه اصل کارت سلامت افراد الزامی میباشد.

دفترچه راهنمای مراکز درمانی طرف قرارداد - به روز رسانی 15-10-1397

به اطلاع بازنشستگان و موظفین محترم می رساند: قرارداد مجلس با 3مرکز درمانی مندرج در دفترچه راهنمای مراکز درمانی زیر به اتمام رسیده،لذا خواهشمند است از مراجعه به مراکز مذکور خودداری فرمائید.1- کلینیک دندانپزشکی غدیر هلال احمر-2 درمانگاه فرهنگیان مرکزی-3 درمانگاه فرهنگیان منطقه 15 . کانون بازنشستگان مجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter:62464!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار