استفاده از مجموعه تفریحی زیبا کنار
1392/03/20
استفاده از مجموعه تفریحی زیبا کنار

استفاده از مجموعه تفریحی زیبا کنار  


استفاده از مجموعه تفریحی زیبا کنار

اطلاعیه

به اطلاع بازنشستگان و موظفین گرامی میرساند در رابطه با اختصاص مجموعه تفریحی زیبا کنار افرادی که ثبت نام نموده اند بر اساس تاریخ های اعلام شده به ایشان از امکانات زیبا کنار استفاده خواهند نمود.


کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

Parameter:42180!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار