صدور کارت شناسائی سلامت
1390/09/12
صدور کارت شناسائی سلامت

صدور کارت شناسائی سلامت  


صدور کارت شناسائی سلامت

به اطلاع بازنشستگان و موظفين گرامي ميرساند جهت ثبت نام بمنظور "صدور كارت شناسائي سلامت" با همراه داشتن مدارك زير در ساعات اداري به محل كانون (خيابان امام خميني- كوي صابري ) مراجعه فرمائيد.

شايان ذكر ميباشد كارت درمان sos كه در سال 89 صادر شده بود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

مدارك:

1-    عكس پرسنلي رنگي جديد سرپرست در اندازه سه در چهار.

2-    عكس پرسنلي رنگي جديد افراد تحت تكفل در اندازه سه در چهار.

3-    اصل شناسنامه.

4-    اصل كارت ملي.

                         كانون بازنشستگان مجلس شوراي اسلامي

توضيحات لازم جهت پيگيري صورت هزينه هاي سرپائي و بيمارستاني:

Parameter:34715!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار