لیست بازنشستگان
1395/03/05

لیست بازنشستگان  


لیست بازنشستگان

فراغت از جایگاه و مسئولیت شغلی موجب میشود که مسئولیت و جایگاه اجتماعی، پر رنگ و با اهمیت تر جلوه کند.

هیئت مدیره کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی موفقیت و سربلندی شما را در همه عرصه ها آرزومند است.

 

عزیزانی که درسال 1399 به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند:

1- رحمان اسفندیاری

2- عبدالرضا اعتماد راد

3- چنگیز سراج

4- سعید غلامی

5- حسین قادری برمی

6- علی کولیوند

7- احمد رضا نائینی

8- جعفر اسماعیل پور رودسری

9- علی صادقی

10- محمدرضا فرجی

11- غلامحسین محمدی

12- اسماعیل محمدی

13- آرش یزدی

Parameter:61330!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار