کمک هزینه تحصیلی دانشجوئی فرزندان بازنشستگان
1391/04/17
کمک هزینه تحصیلی دانشجوئی فرزندان بازنشستگان

کمک هزینه تحصیلی دانشجوئی فرزندان بازنشستگان  


کمک هزینه تحصیلی دانشجوئی فرزندان بازنشستگان

اطلاعیه

به اطلاع بازنشستگان محترم می رساند جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجوئی فرزندان خود می توانند با ارائه مدارک مربوط به ثبت نام ( پرینت برگ انتخاب واحد دانشگاه - فیش پرداختی و درخواست کتبی ) به دفتر کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.

کانون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی

Parameter:37714!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار