حکم حقوقی
1391/12/19

حکم حقوقی  


حکم حقوقی شما ميتوانيد از طريق سايت كانون بازنشستگان مجلس در صفحه اول و در قسمت پيوندها روي " دريافت حکم حقوقی" كليك كنيد و پس از ورود به سايت سازمان بازنشستگي و با ثبت شماره دفتر كل و كارت ملي خود به حكم حقوقي خود دسترسي يافته پرينت نماييد.
Parameter:54738!model&284!print -LayoutId:284 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار